BAT Dosyası Nasıl Oluşturulur

Bir toplu iş (veya BAT) dosyası, bir seri sırada yürütülmek üzere ayarlanan bir dizi komutu depolayan bir betik dosyasını temsil eder. Bu tür dosyalar genellikle programları yüklemek, birkaç eşzamanlı işlemi çalıştırmak veya tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için kullanılır. Popüler inanışın aksine, BAT dosyaları oluşturmak için gelişmiş bilgisayar becerileri gerekmez. Bir BAT dosyasının nasıl oluşturulacağını öğrenmekle ilgileniyorsanız, […]

BAT Dosyası Nasıl Oluşturulur

Bir toplu iş (veya BAT) dosyası, bir seri sırada yürütülmek üzere ayarlanan bir dizi komutu depolayan bir betik dosyasını temsil eder. Bu tür dosyalar genellikle programları yüklemek, birkaç eşzamanlı işlemi çalıştırmak veya tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için kullanılır. Popüler inanışın aksine, BAT dosyaları oluşturmak için gelişmiş bilgisayar becerileri gerekmez.

Bir BAT dosyasının nasıl oluşturulacağını öğrenmekle ilgileniyorsanız, daha fazla kendinizi yormayın. Bu makale, farklı BAT dosyalarının nasıl oluşturulacağına ilişkin ayrıntılı adım adım yönergeler sağlar.

BAT Dosyası Nasıl Oluşturulur Windows 11

Windows’ta BAT dosyaları oluşturmanın karmaşık olması gerekmez. Temel bir BAT dosyasını şu şekilde oluşturabilirsiniz:

 1. Başlat menüsünü açın, “Not Defteri” yazmaya başlayın ve açın.
 2. Metin dosyasına şu satırları yazın:
  @ECHO OFF
  ECHO Hello and welcome to batch scripting! If you’re seeing this text, it means you’ve successfully created a BAT file in Windows. Great job!
  PAUSE
  ”.
 3. Dosya Seç.”
 4. “Farklı kaydet”i seçin.
 5. Dosyayı adlandırın. “Yarasa Testi” veya benzeri bir şey öneririz. Dosya adının sonuna “.bat” eklemeniz gerekeceğini unutmayın, çünkü o olmadan çalışmaz. Ayrıca, “Kayıt türü”nün yanında “Tüm Dosyalar”ın seçili olduğundan emin olun. Dosyayı istediğiniz konuma kaydedin.
 6. Dosyayı bulun ve test etmek için açın. Şu metni içeren bir komut penceresi görmelisiniz: “Merhaba, toplu komut dosyası oluşturmaya hoş geldiniz! Bu metni görüyorsanız, Windows’ta başarıyla bir BAT dosyası oluşturmuşsunuz demektir. İyi iş!”

Dosyaları Taşımak İçin Bir BAT Dosyası Nasıl Oluşturulur

BAT dosyaları, bir veya daha fazla dosyayı bir klasörden diğerine taşımak için kullanılabilir. Bir tane oluşturmak için aktarımı mümkün kılan uygun klasör yollarını bulmanız gerekir. Klasörlerin yollarını bulmak ve kopyalamak için aşağıdaki talimatları izleyin:

 1. Dosyaları taşımak istediğiniz klasörü bulun ve üzerine sağ tıklayın.
 2. “Özellikler”i seçin.
 3. “Konum”un sağındaki metni kopyalayın. Örneğin, “C:KullanıcılarKullanıcı”.
 4. Not Defteri uygulamasını açın ve metni yapıştırın.
 5. Hedef klasörü bulun ve üzerine sağ tıklayın.
 6. “Özellikler”i seçin.
 7. “Konum”un yanındaki metni kopyalayın. Örneğin, “C:UsersUserDesktop”.
 8. Metni kaynak klasörün konumunun altına yapıştırın.

Artık klasörlerin yollarına sahip olduğunuza göre, dosyayı oluşturma zamanı:

 1. Aşağıdaki metni Not Defteri’ne yazın:
  @ECHO OFF
  move Source-Path*.* Destination-Path
  ”.
  Kaynak-Yol, kaynak klasörün konumu, Destination-Path ise hedef klasörün konumudur. Bir klasörün yolunun herhangi bir kısmında iki veya daha fazla kelime varsa, o kısmı tırnak içine almanız gerektiğini unutmayın.
 2. “Dosya”ya basın.
 3. “Farklı kaydet”i seçin.
 4. Dosyayı adlandırın ve istediğiniz konuma kaydedin. Dosyayı adlandırırken sonuna “.bat” eklediğinizden emin olun, örneğin “move.bat”. Ayrıca, “Tür olarak kaydet”in yanındaki “Tüm Dosyalar”ı seçin.
 5. BAT dosyasını açın, kaynak klasördeki dosyalar otomatik olarak hedef klasöre taşınacaktır.

Bir Komutu Yürütmek için BAT Dosyası Nasıl Oluşturulur

BAT dosyalarıyla çok sayıda komut yürütebilirsiniz. Tek yapmanız gereken, çalıştırmak istediğiniz sipariş için doğru sözdizimini bulmak. İşte popüler olanlardan bazıları:

 • DEL – Bu komut dosyaları siler.
 • REN – Bu komut dosya ve dizinleri yeniden adlandırır.
 • TIME – Bu komut zamanı görüntüler veya ayarlar.
 • CHKDSK – Bu komut, olası sorunlar için diski tarar.
 • EXPAND – Bu komut, dosyaları sıkıştırılmış dosyalardan ayıklar.

Bir dosyayı silmek için komutu deneyelim. Nasıl kullanılacağı aşağıda açıklanmıştır:

 1. Not Defteri’ni açın.
 2. Aşağıdaki metni yazın:
  @ECHO OFF
  DEL [file destination and name]
  ”.
 3. Dosya Seç.”
 4. “Farklı kaydet”i seçin.
 5. Dosyayı adlandırın ve kaydedin. Dosyayı adlandırırken sonuna “.bat” yazın; aksi halde komut çalışmaz. Örneğin, dosyayı “delete.bat” olarak adlandırın. “Tür olarak kaydet”in yanındaki “Tüm Dosyalar”ı seçin.
 6. BAT dosyasını çalıştırın, hedefini ve adını girdiğiniz dosya otomatik olarak silinecektir.

Dosyaları Kopyalamak İçin Bir BAT Dosyası Nasıl Oluşturulur

Bir BAT dosyasıyla, dosyaları bir klasörden diğerine kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Dosyaları taşımak gibi, kopyalayıp yapıştırmak istiyorsanız dosyanın konumunu bilmeniz gerekir. İşte yapmanız gerekenler:

 1. Kopyalamak istediğiniz dosyayı bulun ve üzerine sağ tıklayın.
 2. “Özellikler”i seçin ve dosyanın konumunu kopyalayın.
 3. Hedef klasörün konumunu kaydetmek için adımları tekrarlayın.
 4. Not Defteri’ni açın.
 5. Aşağıdaki satırları yazın:
  ECHO OFF
  copy [source] [destination]
  ”.
 6. Dosya seçin.”
 7. “Farklı kaydet”i seçin.
 8. Dosyayı adlandırın ve istediğiniz bir klasöre kaydedin. Dosyayı doğru şekilde adlandırmak, başarılı bir BAT dosyası oluşturmak için çok önemlidir. Dosya adının sonunda “.bat” kullanın çünkü onsuz çalışamaz. Örneğin, “kopya.bat”. “Tür olarak kaydet”in yanındaki “Tüm Dosyalar”ı seçin.
 9. Dosyayı açın ve konumunu girdiğiniz dosya istenen hedefe kopyalanacaktır.

Bir Ağ Sürücüsünü Eşlemek İçin Bir BAT Dosyası Nasıl Oluşturulur

Bir ağ sürücüsünü eşlemek için bir BAT dosyası oluşturmak istiyorsanız, aşağıdaki talimatları izleyin:

 1. Başlat menüsünü açın, “Not Defteri” yazmaya başlayın ve açın.
 2. Aşağıdaki satırları yazın:
  ECHO Create new [drive letter] drive mapping
  @net use [drive letter]:Network path/persistent: yes
  :exit
  @pause
  ”.
 3. Dosya seçin.”
 4. “Farklı kaydet”e basın.
 5. BAT dosyasını adlandırın ve istediğiniz klasöre kaydedin. Sonuna “.bat” yazdığınızdan emin olun, örneğin: “map.bat”. Ardından, “Tür olarak kaydet”in yanındaki “Tüm Dosyalar”ı seçin.
 6. Dosyayı çalıştırın, ağ sürücünüz otomatik olarak eşlenecektir.

BAT Dosyalarıyla Zaman Kazanın

BAT dosyaları, kullanıcı girişi olmadan yürütülebilen farklı komutlar içeren özel dosya türleridir. Belirli bir düzende bir dosya oluşturduğunuzda, yalnızca bu komutu çalıştırmak için dosyayı açmanız gerekir. BAT dosyalarını oluşturmak ilk başta bunaltıcı ve kafa karıştırıcı görünse de, biraz pratik yaptıktan sonra çok daha kolay hale gelir.

BAT dosyalarını sıklıkla kullanıyor musunuz? En sık kullandığınız nedir? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.

Teknory