VS Code’da Terminalde Kod Nasıl Çalıştırılır

VS Code (Visual Studio Code) terminali metin komutlarına izin verir. Sonuçlar ve çıktılar düzenleyicide görüntülenebilir ve düzenleyici bash, komut istemi ve PowerShell gibi kabukları destekler. Terminalde kod çalıştırmak, kullanıcıların terminali farklı bölmelere bölmesine, komut geçmişinde gezinmesine, kabuk ortamını özelleştirmesine ve daha iyi bir iş akışı için ayarlarını yapılandırmasına olanak tanır. Bu makale, VS Code terminalinde […]

VS Code’da Terminalde Kod Nasıl Çalıştırılır

VS Code (Visual Studio Code) terminali metin komutlarına izin verir. Sonuçlar ve çıktılar düzenleyicide görüntülenebilir ve düzenleyici bash, komut istemi ve PowerShell gibi kabukları destekler. Terminalde kod çalıştırmak, kullanıcıların terminali farklı bölmelere bölmesine, komut geçmişinde gezinmesine, kabuk ortamını özelleştirmesine ve daha iyi bir iş akışı için ayarlarını yapılandırmasına olanak tanır.

Bu makale, VS Code terminalinde kodun nasıl çalıştırılacağını daha derinlemesine ele alıyor.

Terminalde Kod Çalıştırma

VS Code terminali, doğrudan platforma entegre edilen komut satırıdır. Bununla birlikte, kod ortamından çıkmadan komut dosyalarını çalıştırabilir, komutları yürütebilir ve bilgisayarınızın işletim sistemiyle veya diğer geliştirme araçlarıyla etkileşimde bulunabilirsiniz. VS Code terminalinde kod çalıştırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. VS Code’da üzerinde çalışmak istediğiniz dosyayı açın. Bunun işe yaraması için programlama dilinizle eşleşen doğru dil uzantısına sahip olmanız gerekir. Bunları Uzantılar sekmesinde bulabilirsiniz.
 2. Klavyedeki (`) geri tıklama tuşunu seçin. Bu entegre terminali açar. Bunun bir alternatifi “Görünüm” menü çubuğunun altındaki “Terminal”i seçmektir. Buradayken “Yeni Terminal”i seçin.
 3. “Cd” komutu ile kod dosyasının bulunduğu dizine gidin. Örneğin bir dosya “Belge” içerisindeyse, burada kullanılan komut “cd Belgeleri” olmalıdır. Bu, klasöre gitmenizi sağlar.
 4. Doğru dizin bulunduğunda kod dosyasını çalıştırmalısınız. Bunu, kullanılan belirli programlama dili için doğru komutu yazarak yapın.
  • JavaScript: node filename.js
  • Python: python filename.py
  • C++: g++ filename.cpp -o output && ./output
  • Java: javac filename.java && java filename
  • Yakut: ruby filename.rb
 5. Dosya adı gerçek kod dosya adıyla değiştirilmelidir.
 6. Enter tuşuna basarak komutu yürütün. Bu, terminal içindeki kodu göstermelidir.

VS Code’daki Entegre Terminal

Visual Studio Code terminali tamamen entegredir ve doğrudan çalışma alanının kökünden başlar. Hata tespiti ve bağlantılar gibi özelliklerle editör entegrasyonu sunar. Bağımsız terminallerde olduğu gibi çeşitli komutları çalıştırabilirsiniz.

Entegre bir terminal şu ​​şekilde açılır:

 1. Üst araç çubuğundan menüye gidin ve “Görüntüle”yi seçin.
 2. Açılır menüden “Terminal”i seçin. Alternatif olarak terminali başlatmak için “Ctrl+`” (geri tıklama) tuşunu kullanın.
  • Terminal VS Code penceresinde açılır. Burada bir komut istemi görüntülenir.
 3. Sürükleyerek terminal bölmesi boyutunu ayarlayın. Tam ekrana geçmek için sağ üst köşedeki büyüt düğmesi kullanılabilir.
 4. Sağ üstteki açılır oka basın ve istediğiniz kabuğu seçin. Bu şekilde kabuklar arasında geçiş yapmak mümkündür.
 5. “Ctrl+Shift+P” tuşlarına basarak “Komut Paleti”ni açın.
 6. “Görünüm: Terminali Değiştir” komutunu kullanın.
 7. Explorer’da “Entegre Terminalde Aç” menü komutları kullanılabilir.
  • Terminal panelinde klavyenizdeki “Ctrl+`” kısayolu kullanılarak geçiş yapılabilir.
  • “Ctrl+Shift+`” klavye kısayolu yeni bir terminal oluşturmaya yardımcı olur.

VS Code’daki terminal, kabuk entegrasyonu adı verilen bazı ek işlevlere sahiptir. Komutların nerede çalıştırıldığını izler. Ctrl+shift+C kısayolu, VS Code’u harici bir terminalde açmanıza olanak tanır.

Terminal Kabukları

Entegre bir terminalde çeşitli kabuklar kullanılabilir. Bunlar genellikle makineye yüklenir ve varsayılan, sistem varsayılanlarından alınır. Kabuklar algılandığında terminal profillerinin açılır menüsünde sunulurlar.

Terminal Yönetimi

Terminal görünümünün sağ tarafında terminal sekmeleri kullanıcı arayüzü bulunur. Her terminalin bir adı, rengi, simgesi ve varsa veri grubu dekorasyonu vardır.

Terminal örnekleri eklemek için:

 1. “Terminal panelinde (Sağ üst tarafta) “+” simgesini seçin.
 2. Terminal açılır menüsüne gidin ve bir profil seçin.
  • Alternatif olarak Ctrl+Shift+` komutuna basın. Bu eylemle, belirli bir terminalle ilişkili üst listede yeni bir giriş oluşturmuş olacaksınız.

Örnekleri kaldırmak için:

 1. Bir sekmenin üzerine gelin ve ardından “Çöp Kutusu” seçeneğini seçin,
 2. Bir sekme öğesi seçin ve “Sil”e basın.
  • Alternatif olarak, sağ tıklayın ve içerik menüsünden “Terminal: Etkin Terminal örneklerini öldür” komut seçeneğini kullanın.

Sonraki Ctr+PageDown odağı ve önceki Ctrl+PageUp odağı aracılığıyla farklı terminal grupları arasında gezinmek mümkündür. Bir terminalin durumu değiştiğinde terminalin sağ tarafında simgeler görünebilir. Eylemleri içerebilecek durum bilgilerini görüntülemek için simgenin üzerine gelebilirsiniz.

Bölünmüş Bölmeler (Gruplar)

Farklı terminalleri yan yana kullanabilirsiniz. Bölmeleri alt bölümlere ayırmanıza ve ardından üzerinde çalışacağınız bir bölme grubu oluşturmanıza olanak tanır.

 1. Sağ taraftaki terminaller listesinde bir giriş bulun ve üzerine gelin.
 2. Satır içi bölme düğmesini seçin.
 3. İçerik menüsüne gidin ve sağ tıklayın, ardından “Böl” menüsünü seçin.
 4. “Alt” tuşuna basın ve ardından terminal panelindeki “+” veya tek sekmeye tıklayın.
 5. “Ctrl+Shift+5” komutunu etkinleştirin.

Bir grup içindeki terminaller arasında gezinmek için, “Alt+Sol” tuşlarına basarak önceki bölmeye veya “Alt+Sağ” tuşuna basarak sonraki bölmeye odaklanmanız gerekir. Listedeki sekmeleri sürükleyip bıraktığınızda, aslında onları yeniden düzenliyorsunuz. Ancak bir sekme ana terminal alanına sürüklendiğinde, terminali bir gruptan diğerine başarıyla taşıyabilirsiniz.

“Terminal: Bölünmemiş” komutunu kullanmak, bir terminali kendi grubu içinde taşır. Bu, içerik menüsüne sağ tıklayarak veya komut paleti aracılığıyla gerçekleştirilir.

Editör Alanındaki Terminaller

Editör içerisindeki terminaller “Terminal: Editör Alanında Yeni Terminal Oluştur” veya “Terminal: Editör Alanında Yan Tarafta Yeni Oluştur” komutları kullanılarak açılabilir. Bu aynı zamanda terminalin görünümden editör alanına basitçe sürüklenmesiyle de başarılabilir. Normalde terminal editörleri normal editör sekmeleri gibi sunulur.

Terminal editörleri her iki tarafta olabileceği gibi, editör grubu yerleşim sistemi sayesinde birçok boyutta da düzenlenebilir. “terminal.integrated.defaultLocation” ayarı, varsayılan “düzenleyici” veya “görüntüleme” alanı terminal konumunu değiştirir.

İçerikte Gezinme

Tampon, terminal içeriğini ifade eder ve “geriye kaydırma”nın veya alt bakış noktasının üzerindeki bölümdür. “Terminal.integrated.scrollback” ayarı, tutulan geri kaydırma miktarını belirler. Varsayılan 1000 satırdır.

Arabellek çevresinde gezinmek aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli komutları takip ederek yapılabilir:

 • Ctrl+Alt+PageUp: Bir satır yukarı kaydır
 • Ctrl+Alt+PageDown: Aşağı kaydır
 • Shift+PageUp: Sayfayı yukarı kaydırma
 • Shift+PageDown: Sayfayı aşağı kaydır
 • Ctrl+Home: En üste kaydır
 • Ctrl+End: Aşağıya doğru kaydır

Komut navigasyonu için:

 • Ctrl+Yukarı: Önceki komuta ilerleyin
 • Ctrl+Aşağı: Sonraki komuta ilerleyin

Normalde kaydırma aynı anda gerçekleşir. Ancak “terminal”i kullanarak yapılandırma yapabilirsiniz. Kısa sürede animasyon yapmak için Integrated.smoothscrolling” seçeneğini kullanın.

SSS

VS terminalini başlatırken sorun yaşıyorsam ne yapmalıyım?

Terminali başlatırken sorun yaşıyorsanız sorun giderme kılavuzu daha fazla rehberlik alabileceğiniz yer.

Yönetici terminali oluşturmak mümkün mü?

Normalde entegre bir kabuk, VS Code izinleriyle çalışır. Amaç, kabuğu yönetici veya başka bir izinle çalıştırmaksa, terminaldeki “runas.exe” ve benzeri yardımcı programları kullanın.

VS Code Terminalini Kullanarak İş Akışını Kolaylaştırın

Editörden ayrılmanıza gerek olmadığından VS Code terminalinde kod çalıştırmak verimli ve kullanışlıdır. Tüm geliştirme görevlerini kolaylaştırır ve kodu çalıştırma ile kodlamanın kendisi arasında geçiş yapabilirsiniz. Günün sonunda üretkenliği artırırsınız ve kod yürütme ve hata ayıklamaya konsantre olabilirsiniz.

VS Code terminalinde kod çalıştırmayı denediniz mi? Deneyiminiz neydi? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.

Teknory