launch.json VS Kodunda Nasıl Açılır

Etkili hata ayıklama ve kod kalitesi, yazılım geliştirmede ayrılmaz kavramlardır. Visual Studio (VS) Code’un hata ayıklama işlevi temel olarak launch.json dosyası tarafından denetlenir. Bu dosya, geliştiricilerin kendi vizyonlarına göre hata ayıklama ayarlarını yapılandırmasına ve yönetmesine olanak tanır. Bu makale, optimum hata ayıklama için launch.json dosyasını açma ve yönetme konusunda size yol gösterecektir. launch.json’u Visual Studio […]

launch.json VS Kodunda Nasıl Açılır

Etkili hata ayıklama ve kod kalitesi, yazılım geliştirmede ayrılmaz kavramlardır. Visual Studio (VS) Code’un hata ayıklama işlevi temel olarak launch.json dosyası tarafından denetlenir. Bu dosya, geliştiricilerin kendi vizyonlarına göre hata ayıklama ayarlarını yapılandırmasına ve yönetmesine olanak tanır.

Bu makale, optimum hata ayıklama için launch.json dosyasını açma ve yönetme konusunda size yol gösterecektir.

launch.json’u Visual Studio Code’da açma

VS Code hata ayıklama ayarlarını yapılandırmak ve yönetmek için launch.json dosyasına erişmeniz gerekir. Bu dosya, hata ayıklama özelleştirmesinde çok önemli bir rol oynar.

 1. Visual Studio Code’u açın.
 2. Komut Paletini açmak için Ctrl + Shift + P tuşlarına basın.
 3. Komut Paletinde “Lachsman.json’u Aç” yazın ve “Enter” tuşuna basın. Bu, launch.json dosyasını sizin için açmalıdır.
 4. Launch.json dosyası açılmazsa, projenizin kök klasöründe “.vscode” klasörünün bulunduğunu doğrulayın.
 5. Mevcut değilse, Kullanıcı klasörünüzde “.vscode” adlı yeni bir klasör oluşturun.
 6. Yeni bir “launch.json” dosyası oluşturun ve bu klasöre yerleştirin.

Launch.json dosyası, etkinleştirildikten sonra yapılandırılmaya hazır olacaktır.

Launch.json Yapısına Genel Bakış

launch.json, “sürüm” ve “yapılandırmalar” bölümlerini görüntüler. “Konfigürasyonlar” bölümü, hata ayıklama düzeninizi yapılandırmak için kullanacağınız farklı hata ayıklama seçeneklerini içeren bir dizidir.

“Yapılandırmalar” dizisindeki her nesne bir hata ayıklama senaryosunu temsil eder. Bu nesneler, dil, program ve hata ayıklayıcı ayarları gibi hata ayıklama ortamını tanımlayan özelliklere sahiptir.

launch.json yapılandırmalarında karşılaşacağınız bazı yaygın özellikler şunları içerir:

 • “ad” – Yapılandırmanın açılır menüde tanımlanması için okuyucu dostu bir ad.
 • “type” – Hata ayıklayıcının türünü belirtir (“node”, “python” veya “cppvsdbg” gibi).
 • “request” – İstek türünü “başlat” (yeni bir örneği başlatmak için) veya “ekle” (hata ayıklayıcıyı mevcut bir işleme eklemek için) olarak belirler.
 • “program” – Hata ayıklamak istediğiniz dosyanın dosya yolu.
 • “args” – Hata ayıklama sırasında programa iletilecek bir dizi komut satırı argümanı.
 • “preLaunchTask” – Hata ayıklayıcıyı başlatmadan önce çalıştırılacak bir görev.

Launch.json dosya yapısını anlamak, hata ayıklama ortamınızı özelleştirirken hangi seçenekleri değiştireceğinizi ve hangilerini olduğu gibi bırakacağınızı bilmenizi sağlar.

Farklı Diller İçin Başlatma Ayarlarını Yapılandırma

Başlatma ayarlarını yapılandırma adımları dile bağlı olarak biraz değişebilir. İşte birkaç popüler dil için adımlar.

JavaScript ve TypeScript

 1. Yeni bir launch.json dosyası oluşturun ve “type” özelliğini JavaScript için “node” veya TypeScript için “pwa-node” olarak yapılandırın.
 2. “İstek” özelliğini “başlat” veya “ekle” olarak ayarlayın.
 3. “Program” özelliğini kullanarak giriş noktası dosyasını belirtmelisiniz.

Piton

 1. Visual Studio Code için Python yorumlayıcısını ve uzantısını yükleyin.
 2. Yeni bir launch.json dosyasında “type” özelliğini “python” olarak ayarlayın.
 3. “Talep” özelliğini “başlat” veya “ekle” olarak yapılandırın.
 4. “Program” özelliğini kullanarak çalıştırılacak Python dosyasını belirtin.
 5. Varsayılan konumda değilse, “pythonPath” özelliğini Python yorumlayıcısının yoluna ek olarak ayarlamanız gerekebilir.

C# ve .NET Çekirdeği

 1. Visual Studio Code için C# uzantısını yükleyin.
 2. Yeni launch.json dosyasında, “type” özelliğini .NET Core için “coreclr” veya .NET Framework için “clr” olarak ayarlayın.
 3. “Talep” özelliğini “başlat” veya “ekle” olarak yapılandırın.
 4. “Program” özelliğini kullanarak giriş noktası dosyasını belirtin.
 5. Gerekirse “cwd” özelliğini mevcut projenin çalışma dizinine ayarlayın.

java

 1. Java Extension Pack’i kurun.
 2. Yeni bir launch.json dosyası oluşturun ve “type” özelliğini “java” olarak ayarlayın.
 3. “Talep” özelliğini “başlat” veya “ekle” olarak yapılandırın.
 4. Ana sınıfı “mainClass” özelliği ile belirtin.
 5. “projectName” özelliğini Java projenizin adına ayarlayın.
 6. Java geliştirmeniz sırasında kullanacağınız Java kitaplıklarını dahil etmek için “classpath” özelliğini yapılandırın.

Yapılandırma Tariflerinde Hata Ayıklama

Aşağıdaki bölüm, çeşitli hata ayıklama yapılandırma tariflerini kapsar.

Hata Ayıklayıcıyı Çalışan Bir İşleme Ekleme

Hata ayıklayıcıyı çalışan bir işleme eklemek için:

 • “istek” özelliğini “ekle” olarak ayarlayın.
 • Hata ayıklanacak işlemi bulmak için işlem kimliğini veya filtreyi seçin.

Uzaktan Uygulama Hata Ayıklama

Uzaktan uygulama hata ayıklaması için:

 • Bir “uzak” türü kullanın.
 • Bir bağlantı kurmak için ana bilgisayarın adresini, bağlantı noktasını ve muhtemelen kimlik doğrulama bilgilerini sağlayın.

Hata Ayıklama Birimi Testleri ve Test Paketleri

Birim testlerinde ve test paketlerinde hata ayıklarken:

 • Birim testlerinde ve test paketlerinde hata ayıklamak için test çerçevesini ve ayarları içeren bir yapılandırma kullanın.
 • Belirli testleri hedeflemek için test paketini veya bağımsız test dosyalarını “program” veya “args” özelliğinde tanımlayın.

Ortam Değişkenlerini Geçme

Launch.json’daki “env” özelliği, hata ayıklama sırasında ortam değişkenlerini uygulamanıza iletebilir. Bu özellik, ayarlamak istediğiniz ortam değişkenleri için anahtar-değer çiftleri içeren bir nesnedir.

Gelişmiş Hata Ayıklama

Hata ayıklama dosyalarından biraz daha güç almak isteyen kullanıcılar için bazı gelişmiş hata ayıklama tekniklerini keşfedelim.

Koşullu Kesme Noktaları ve Günlük Noktaları

Koşullu kesme noktaları ve günlük noktaları, iletileri yalnızca belirli koşullar altında duraklatarak veya günlüğe kaydederek hata ayıklamayı iyileştirir. Bunları kullanmak için:

 • Bir kesme noktası veya günlük noktası ayarlamak istediğiniz satır numarasına sağ tıklayın.
 • “Koşullu Kesme Noktası Ekle” veya “Kayıt Noktası Ekle”yi seçin.
 • Eylemi tetiklemek için koşulu veya mesajı girin.

Kaynak Haritaları

Kaynak haritaları, dönüştürülmüş veya küçültülmüş kodda hata ayıklamanızı sağlar.

 • Kaynak haritaları kullanmak için launch.json yapılandırmanızda “sourceMap” özelliğini “true” olarak ayarlayın.
 • Derleme işleminizin kaynak haritaları ve dönüştürülen kodu oluşturduğundan emin olun.

Harici Hata Ayıklayıcıları Entegre Etme

Dilerseniz harici hata ayıklayıcıları ve gdb veya lldb gibi araçları VS Code’a entegre edebilirsiniz.

 • Seçtiğiniz hata ayıklayıcı uzantısını yükleyin.
 • Hata ayıklayıcının ayarlarını launch.json dosyasında yapılandırın.

Çok İş Parçacıklı Uygulamalarda Hata Ayıklama

Çok iş parçacıklı uygulamalarda hata ayıklarken, tek tek iş parçacıklarının yürütülmesini kontrol edebilirsiniz.

 • Bir hata ayıklama oturumu sırasında dizileri yönetmek için Hata Ayıklama kenar çubuğundaki “iş parçacıkları” görünümünü kullanın.
 • Her iş parçacığı için kod yürütmeyi ayrı ayrı duraklatabilir, devam ettirebilir veya adım adım ilerletebilirsiniz.

Çoklu Hedef Hata Ayıklama

Bileşik başlatma yapılandırmaları, aynı anda birden çok hedefte hata ayıklamaya olanak tanır. Bu özellikten yararlanmak istiyorsanız, birlikte gruplandırmak için yapılandırma adlarına sahip bir “bileşikler” dizisi ekleyin. Hata Ayıklama açılır menüsünden bileşik yapılandırma adını seçerek bunları çalıştırın.

Mikro hizmetler ve sunucusuz uygulamalarda hata ayıklamak için farklı hizmetleri, işlevleri veya uç noktaları hedefleyen birden çok başlatma yapılandırması yapılandırın. Bu hedefleri birlikte çalıştırmak için bileşik başlatma yapılandırmalarını kullanın.

Çok köklü çalışma alanlarında her klasör için ayrı launch.json dosyaları oluşturun. Bileşikleri kullanarak projelerde ayrı ayrı veya aynı anda hata ayıklamak için her kök klasör için başlatma ayarlarını ayrı ayrı yapılandırın.

Yaygın launch.json Sorunlarını Giderme

Zaman zaman, hata ayıklama kendi hata kümesine eğilimlidir. Birkaç yaygın soruna ve bunların nasıl giderileceğine bakalım.

Şema Doğrulama Hataları

Şema doğrulama hataları, bir launch.json dosyası geçersiz özelliklere veya değerlere sahip olduğunda ortaya çıkar. Şema hatalarını düzeltmek için:

 • Sorunlar panelinden hata mesajlarını inceleyin.
 • Launch.json dosyasını hata mesajındaki bilgilere göre güncelleyin.

Hata ayıklama Hataları

Yanlış başlatma ayarları, hata ayıklama hatalarına neden olabilir.

 • Hatalı dosya yolları için başlatma yapılandırmalarınızı kontrol edin.
 • Eksik veya yanlış hata ayıklayıcıyı veya istek türlerini doğrulayın.
 • Ayarları gerektiği gibi güncelleyin.

Başlatma Yapılandırma Sorunlarını Teşhis Etme

Başlatma yapılandırmalarıyla ilgili sorunları teşhis etmek için:

 • “İzleme” özelliğini “ayrıntılı” olarak ayarlayarak tanısal günlüğe kaydetmeyi etkinleştirin.
 • Sorunları belirlemek ve düzeltmek için Hata Ayıklama Konsolunda oluşturulan günlükleri inceleyin.

launch.json için ipuçları

Şu ipuçlarıyla launch.json’u en iyi şekilde kullanın:

 • Başlatma yapılandırmalarınız için, kolayca tanınabilmelerini sağlamak için anlamlı adlar kullanın. Bu uygulama, birden çok hata ayıklama senaryosuyla çalışırken uygun yapılandırmayı hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur.
 • Launch.json dosyasını projenizin sürüm kontrol sistemine dahil ederek başlatma yapılandırmalarını ekibinizle paylaşın. Her ekip üyesi aynı hata ayıklama yapılandırmalarına ve ayarlarına erişebilir.
 • Git gibi sürüm kontrol sistemleri, launch.json dosyanızdaki değişiklikleri izleyebilir. Önceki yapılandırmalara geri dönmek ve önerilen ayarları diğer ekip üyeleriyle paylaşarak işbirliği yapmak için sürüm kontrolünü kullanabilirsiniz.
 • Projenin taleplerine uyan belirli dilleri, hata ayıklayıcıları veya araçları destekleyen uzantıları yükleyin. Hata ayıklama oturumları sırasında bu uzantıları ve özelliklerini kullanmak için launch.json dosyasını yapılandırın.

Hata Ayıklamaya Başlayın

Launch.json’un gücünden yararlanarak hata ayıklama deneyiminizi kodlama stilinize en uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu, kodunuzun kalitesini ve performansını artıracaktır.

Başlatma ayarlarınızı ne sıklıkla yapılandırmanız gerekiyor? Herhangi bir yapılandırma ipucunuz var mı? Lütfen deneyimlerinizi aşağıdaki yorum bölümünde paylaşın.

Teknory